tereszkiewicz: Spotkania Wokalistów Jazzowych. → Plakat uczestniczył w wystawie towarzyszącej V Międzynarodowemu Festiwalowi Jazz w Ruinach w roku 2009. → Plakat uczestniczył także w Przeglądzie Plakatu Jazzowego w Żorach w 2010 roku odbywającego się w ramach 5 Easy Jazz Festivalu.

tereszkiewicz:

Spotkania Wokalistów Jazzowych.

→ Plakat uczestniczył w wystawie towarzyszącej V Międzynarodowemu Festiwalowi Jazz w Ruinach w roku 2009.

→ Plakat uczestniczył także w Przeglądzie Plakatu Jazzowego w Żorach w 2010 roku odbywającego się w ramach 5 Easy Jazz Festivalu.

Comment