tereszkiewicz : 
 
 Spotkania Wokalistów Jazzowych. 
 → Plakat uczestniczył w wystawie towarzyszącej V Międzynarodowemu Festiwalowi Jazz w Ruinach w roku 2009. 
 → Plakat uczestniczył także w Przeglądzie Plakatu Jazzowego w Żorach w 2010 roku odbywającego się w ramach 5 Easy Jazz Festivalu.

tereszkiewicz:

Spotkania Wokalistów Jazzowych.

→ Plakat uczestniczył w wystawie towarzyszącej V Międzynarodowemu Festiwalowi Jazz w Ruinach w roku 2009.

→ Plakat uczestniczył także w Przeglądzie Plakatu Jazzowego w Żorach w 2010 roku odbywającego się w ramach 5 Easy Jazz Festivalu.

Comment